Miedzynarodowy Dzien Jazzu

Międzynarodowy Dzień Jazzu przypada na 30 kwietnia. Jest świętowany od 2011 roku, kiedy to został proklamowany na sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Inauguracja święta miała miejsce w 2012 roku w Paryżu - czemu towarzyszyły liczne koncerty, prelekcje i dyskusje związane z tematyką jazzu. Głównym celem tłumaczenia przysięgłe arabskiego święta jest popularyzacja jazzu oraz podniesienie społecznej świadomości na temat jego korzeni, stylów i wpływu na szeroko rozumianą kulturę.
Ważnym aspektem są także wyrazy uznania dla artystów jazzowych oraz ukazanie wewnętrznego piękna utworów ze wspomnianego gatunku.

Zobacz stronę autora: nasza %strona internetowa%