Jazz

Jazz powstał na początku XX wieku w Nowym Orleanie – a konkretnie w dzielnicy prostytutek znanej jako Storyville. To właśnie stamtąd pochodził najsłynniejszy jazzman, czyi Luis Armstrong. Jazz jest połączeniem odpowiedniego rytmu i improwizacji oraz muzyki artystycznej, ludowej i koncertowej. W jazzie wyróżnia http://akademiaprawajazdy.pl/ się jego trzy główne atrybuty. Pierwszym z nich jest tak zwany swing, czyli odpowiednia sprężystość i lekkość nadawanego rytmu. Drugim jest funkcja ekstatyczna, rozumiana jako zaangażowanie słuchaczy w odgrywane dzieło poprzez ich aplauz, krzyki czy inne formy czynnego udziału. Ostatnim atrybutem jest kod indywidualny, będący w dużym uproszczeniu odpowiednią aranżacją linii melodyjnej utworu.
Pierwsze kroki jazzu w Polsce są datowane na lata 20. XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać pierwsze zespoły grające jazz w lokalach miast takich jak Warszawa. Muzyka jazzowa była także niezwykle popularna w Polskim Radiu, gdzie zajmowała blisko 13% dziennego czasu antenowego. W czasach stalinowskich jazz był tępiony jako przejaw kultury imperializmu, wobec czego jego odrodzenie nastąpiło wraz z odwilżą w 1956 roku, kiedy to miała miejsce pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Sopocie.