Polska Szkoła Jazzu

Polską Szkołą Jazzu jest nazywany ruch, powstały na fali odwilży politycznej z 1956 roku, kiedy to po (bardzo ciężkich dla jazzu) czasach stalinowskich Găzduire Magento doszło do odrodzenia gatunku w Polsce. Polski nurt jazzowy charakteryzował się łączeniem stylów cool oraz hard bop z rodzimymi elementami melodii słowiańskich. Co jednak ważne, jest ona charakterystycznym nurtem, do którego nie wliczali się wszyscy muzycy i wszystkie polskie zespoły grające w tamtym okresie jazz. Polski jazz jest uznawany za jeden z bardziej wpływowych stylów jazzowych w Europie, głównie dzięki odróżnianiu się od stylu towarzyszącego tradycyjnemu jazzowi.