Blues

Blues jest gatunkiem i formą muzyczną, której korzenie sięgają południowej społeczności afroamerykańskiej. Jej nazwa oznacza dosłownie rozpacz lub smutek – co odnosi się pośrednio do jego tematyki, podejmującej przede wszystkim kwestie związane z odbywaną podróżą, uczuciem wolności, relacjami damsko-męskimi i towarzyszącymi im zjawiskami, takimi jak samotność, wierność, miłość i tak dalej. Teksty piosenek bluesowych niejednokrotnie podejmowały szeroko rozumianą problematykę społeczną i polityczną, w tym tematy związane z nierównościami rasowymi.
Pierwotnie blues powstał w drugiej połowie XIX wieku w południowych stanach USA, zaś jego inspiracje wywodziły się zarówno z ciężkiej pracy zarobkowej, opowieści włóczęgów, jak i niewolniczej doli Afroamerykanów. Jednak w związku z emigracją ludności afroamerykańskiej na północ gatunek stał się szybko popularny także w reszcie kraju. Początkowo blues był formą czysto wokalną, jednak z czasem dołączył do niej także elementy instrumentalne – dysze basenowe od banjo i gitary, przez fortepiany aż po orkiestrę. Z czasem z bluesa narodził się także jego żywszy i bardziej rozrywkowy nurt, znany jako rhytm 'n blues. W latach 30. powstał także tak zwany urban blues, gdzie wiodącym instrumentem była z reguły harmonijka. Przełomem w historii bluesa było ponadto stworzenie gitary elektrycznej, które doprowadziło na przełomie lat 40.
i 50. do powstania chicagowskiego bluesa, z bardzo silnym naciskiem na rytmiczność. W latach 60. za sprawą zespołów takich jak The Rolling Stones blues stał się jednym z czołowych gatunków w Wielkiej Brytanii. Po spadku jego popularności w latach 70. gatunek odżył na nowo w kolejnej dekadzie, co było w dużej części zasługą filmu Blues Brothers. Jego popularność trwa zresztą do dzisiaj, czyniąc go jednym z najważniejszych nurtów w muzyce.