Początki polskiej muzyki: od średniowiecza do renesansu

1. Muzyka w średniowiecznej Polsce Rola muzyki w życiu społeczeństwa średniowiecznej Polski Muzyka odgrywała istotną rolę w życiu społeczeństwa średniowiecznej Polski. Była obecna na dworach królewskich, w kościołach oraz w codziennych czynnościach ludzi. Pełniła funkcje zarówno rozrywkowe, jak i sakralne, umacniając więzi społeczne i wyrażając emocje. Muzyka towarzyszyła również ceremoniom religijnym, bankietom, a nawet pracowaniu …