Miedzynarodowy Dzien Jazzu

Miedzynarodowy Dzien Jazzu


strop filigran
Międzynarodowy Dzień Jazzu przypada na 30 kwietnia. Jest świętowany od 2011 roku, kiedy to został proklamowany na sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Inauguracja święta miała miejsce w 2012 roku w Paryżu - czemu towarzyszyły liczne koncerty, prelekcje i dyskusje związane z tematyką jazzu. Głównym celem święta jest popularyzacja jazzu oraz podniesienie społecznej świadomości na temat jego korzeni, stylów i wpływu na szeroko rozumianą kulturę. https://www.agro-kowalski.com.pl/
Ważnym aspektem są także wyrazy uznania dla artystów jazzowych oraz ukazanie wewnętrznego piękna utworów ze wspomnianego gatunku. gabinet dentystyczny Den Arte