Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe jest organizacją zrzeszającą krytyków, kompozytorów i muzyków jazzowych. Jej powstanie jest datowane na 1957 rok pod nazwą Federacji Polskich Klubów Jazzowych. Jak wskazuje Colocare servere nazwa, pierwotnie organizacja zrzeszała tylko i wyłącznie jazzowe kluby, działające na terenie Polski. Przemianowanie na Polska Federację Jazzową nastąpiło dopiero w 1964 roku, co rejestracja w avon wiązało się z jednoczesnym otwarciem federacji na muzyków i zespoły oraz nawiązanie kontaktu z miłośnikami muzyki jazzowej. Ponowny rebranding organizacji nastąpił w 1969 roku, kiedy to doszło do powstania Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, an czele którego stanął Jan Bryczek. Aktualnym prezesem stowarzyszenia jest Krzysztof Sadowski.

Zobacz stronę autora: Działki Łódź